Česky CZEnglish EN

Brněnský kulturní parlament

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků magistrátu a městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

Více na kulturniparlament.brno.cz  

První zasedání - 26. 6. 2015
Zápis z diskuze
Zvukový záznam diskuse
Stopáž diskusních příspěvků

Druhé zasedání 11. 2. 2016
Zápisy od jedenácti pracovních stolů (ZIP) 
87 tezí/výroků o budoucím kulturním a kreativním Brně – neseřazeno (PDF) 
Zvukový záznam první části setkání (MP3) 

Třetí zasedání 8. 6. 2016
11 vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050 - fotografie flipchartových papírů (JPEG/ZIP) 
11 vizí kulturního a kreativního Brna v roce 2050 seřazených dle hlasování (PDF) 

Čtvrté zasedání 30. 11.2 016
Oblasti Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF) 
Souhrn výstupů z pracovních skupin (PDF) 
Zadání práce ve skupinách (společné, PDF) 
Zadání práce ve skupinách (po jednotlivých skupinách, ZIP) 
Doslovný přepis výstupů z pracovních skupin (PDF) 

Páté zasedání 12. 6. 2017
Návrh fungování BKP jako samostatného subjektu diskutovaný na pátém setkání BKP v červnu 2017 (PDF) 
Zápis kulatých stolů z pátého setkání BKP v červnu 2017 (PDF) 

Šesté zasedání 22.11.2017
prezentace 
Pro více informací: kulturniparlament@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.01.2018 14:01
  • Datum poslední aktualizace: 11.01.2018 14:01
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design