Česky CZEnglish EN

Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé (OSPM)

Oddělení poskytuje sociální služby mladým lidem ve věku od 15 do 26 let, kteří se ocitli v obtížných životních situacích a nejsou schopni řešit je vlastními silami. Poskytované služby pomáhají urychleně řešit naléhavou sociální nouzi, podporují hledání hodnotové orientace, získávání dovedností, návyků a společenských vazeb potřebných k samostatnému životu a společenskému uplatnění.

Zařízení poskytuje tyto sociální služby:
• Azylový dům pro mladistvé (ADI), 15 - 26 let
• Azylový dům pro mladé dospělé (AD II), 18 – 26 let
• Dům na půl cesty (DPC), 18 – 26 let 
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 15 – 26 let – Nízkoprahový klub Kumbál

Uživatelé pobytových sociálních služeb jsou ubytováni na jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích. Celková ubytovací kapacita zařízení je 38 lůžek. Nízkoprahový klub Kumbál má okamžitou kapacitu 35 klientů.

Klientům jsou k dispozici:
• počítačová místnost s internetem
• učebna
• relaxační místnost
• posilovna
• spinning
• víceúčelové hřiště s umělým povrchem
• stolařská, keramická a zámečnická dílna
• klubové prostory s vybavením pro volný čas
• zahrada
• sportovní vybavení pro letní i zimní aktivity
• běžné domácí spotřebiče (pračka, lednička, televize, mikrovlnná trouba, sporák)

Uživatelé mají možnost přípravy stravy, příp. zajištění celodenní stravy, osobní hygieny, praní a žehlení osobního prádla.

Jaké služby nabízíme:
• poskytnutí ubytování, zpravidla po dobu nepřevyšující 1 rok
• zajištění možnosti přípravy stravy, případně zajištění celodenní stravy
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• poradenství a pomoc při volbě studijního oboru
• pomoc při znovuzapojení do přípravy na budoucí povolání
• odborná pomoc při studiu (doučování), spolupráce s učiteli a výchovnými poradci
• pomoc při zprostředkování brigád a rekvalifikačních kurzů
• program výcviku pracovních dovedností a vytváření pracovních návyků
• dlouhodobý program osobnostního a sociálního rozvoje
• sociální poradenství
• pomoc při řešení následků trestné činnosti – zprostředkování narovnání, umožnění výkonu OPP, zajištění účasti v probačním a resocializačním programu
• pomoc při zlepšování kontaktů a vztahů se zákonnými zástupci – individuální práce, motivace a zajištění rodinného poradenství, zlepšení podmínek pro návrat do rodiny
• umožnění kvalitního trávení volného času – nízkoprahový klub, sportovní a kulturní aktivity, víkendové a prázdninové aktivity

vedoucí oddělení: Mgr. Jan Gajdziok, Celní 3, tel. 543 210 670, e-mail: Jan.gajdziok@centrum.cz

Podrobnosti o poskytovaných službách:  
www.socialnisluzby-ipjmk.cz/  
www.esfcr.cz  

Koho nelze přijmout

Do OSPM nemohou být přijati klienti:
• s pozitivním výsledkem testu na přítomnost návykových látek,
• jejichž zdravotní omezení vyžaduje bezbariérový přístup nebo osobní asistenci,
• kteří žádají jiný typ služby než OSPM poskytuje,
• jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v azylovém domě,
• kteří onemocněli infekční chorobou nebo těžkým somatickým onemocněním chronického charakteru, vyžadující trvalou nebo intenzívní lékařskou péči.
• Vedení OSPM zaujímá ke každému žadateli o přijetí individuální přístup a pečlivě dbá na to, aby přijetím nového klienta nevzniklo nebezpečí či ohrožení jak stávajících klientů, tak zařízení obecně.

Podrobné informace o jednotlivých sociálních službách najdete na webových stránkách OSPM: http://www.socialniprevence.cz   

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.10.2017 09:58
  • Datum poslední aktualizace: 27.10.2017 09:58
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design