Česky CZEnglish EN

Oddělení koncepce dopravy

    

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odděleníIng. Zdeňka Šamánkovásamankova.zdenka@brno.cz542 174 114542 174 211

zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města

 • sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a  dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření
 • podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické) 
 • zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dopravních staveb 
 • zajišťuje zpracování a aktualizování Generelů všech potřebných druhů doprav a Akčního plánu městské mobility
 • zajišťuje zpracování modelů intenzit dopravy ve vztahu k územnímu rozvoji a ve vztahu ke skutečným změnám v dopravě
 • zajišťuje prověřování a realizaci využití telematického řízení dopravy
 • spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu a zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.11.2017 08:04
 • Datum poslední aktualizace: 23.11.2017 08:04
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design