Česky CZEnglish EN

Oddělení koncepce a rozvoje

 • v samostatné působnosti
  zajištuje podklady pro tvorbu strategického dokumentu „Plán zdraví statutárního města Brna“ v rámci městského projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“
 • organizačně zajišťuje vytváření strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna, spolupracuje se všemi institucemi i organizacemi, které se na vytváření tohoto plánu podílejí
 • je koordinátorem realizace Plánu zdraví statutárního města Brna a koncepčních dokumentů, vytvořených v rámci tohoto plánu: Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí, Prevence násilí v rodině –problematika domácího násilí
 • je koordinátorem realizace akčních plánů vycházejících z koncepcí, vytvořených v rámci Plánu zdraví statutárního města Brna
 • zajišťuje realizaci koncepčních dokumentů Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí
 • spolupracuje s Oddělením prorodinné politiky v oblasti realizace koncepčních dokumentů -  Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí
 • spolupracuje s KSM, se sekretariátem Regionální rady JMK i ústředními orgány
 • zpracovává věcné i ekonomické podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti zdravotnických služeb a podpory domácích pečovatelů
 • podílí se na kontrolní činnosti u organizací, jimž byla poskytnuta dotace z rozpočtu města na vyhlášené programy
 • zajišťuje organizačně činnost Interdisciplinárního týmu pro pomoc obětem domácího násilí
 • vyhledává aktivně možnosti financování zdravotnických, zdravotně sociálních služeb a projektů v oblasti pomoci obětem domácího násilí a zpracovává projekty pro využití dotačních titulů v této oblasti
 • zajišťuje informovanost veřejnosti o aktivitách města i organizací, které zajišťují činnosti v oblasti doplňování zdravotních služeb, podpory rodiny, seniorů a pomoci obětem domácího násilí
 • spolupracuje s KBZM na všech aktivitách, které tato kancelář v rámci realizace projektu na území města zajišťuje 
 • zajišťuje udržitelnost projektu Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů na území města Brna
 • zajišťuje udržitelnost projektu Family Point
 • odpovídá za přípravu a realizaci propagace města v oblasti působnosti odboru
 • spolupracuje s ÚMČ v oblasti přenosu informací o činnosti odboru
 • zajišťuje organizačně realizaci projektu Longitudinální studie zdravotních modulů pro město Brno 
 • podílí se na kontrolní činnosti, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, v oblasti své působnosti
 • vede registr evidence podpor de minimis poskytnutých odborem
           
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.01.2017 09:43
 • Datum poslední aktualizace: 09.01.2017 09:43
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design