Česky CZEnglish EN

Centrální registr lokalit pro bytovou výstavbu dle Územního plánu města Brna

    

Územní plán města Brna vymezuje řadu lokalit vhodných pro novou bytovou výstavbu v městě Brně formou návrhových ploch bydlení.

Bytový odbor MMB ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje MMB zajišťuje postupné zpracování centrálního registru lokalit vhodných pro bytovou výstavbu v městě Brně. Do tohoto registru budou postupně zařazovány lokality určené platným Územním plánem města Brna pro bytovou výstavbu.

Pro jednotlivé lokality zařazené do tohoto registru je zpracována tabulka pod názvem "Centrální registr lokalit pro bytovou výstavbu" s číslem lokality, názvem lokality, umístěním lokality, stručným popisem lokality.

Dále je popsána charakteristika plochy – funkční typ dle územního plánu, výměra plochy, druh navrhované výstavby, další návrhy a omezení, orientační přehled o vlastnictví pozemků v lokalitě, čísla dotčených parcel, možnosti napojení na stávající sítě technické infrastruktury a stav územní přípravy.

Přílohou ke každé lokalitě je dále snímek z katastrální mapy, snímek Územního plánu města Brna a výřez z regulačního plánu nebo urbanistické studie, pokud je tato podrobnější dokumentace pro danou lokalitu zpracována.

Cílem tohoto registru je poskytnout občanům a případným investorům základní údaje o lokalitách a plochách řešených Územním  plánem města Brna jako návrhové plochy pro novou bytovou výstavbu.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.09.2011 09:06
  • Datum poslední aktualizace: 10.10.2018 13:48
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design