Česky CZEnglish EN

Anketa – Podporované seniorské bydlení

         

 

V současné době Brno usiluje o rozvoj variabilní nabídky bydlení pro seniory. Jednou z cest je i podpora takzvaného sdíleného bydlení pro seniory. Jeho základním rysem je, že lidé spolu sdílí jeden velký byt. Každá osoba žije ve své vlastní místnosti, ve které má absolutní soukromí. Dále ovšem existují společné prostory, např. kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. Všechny prostory jsou bezbariérové a přizpůsobeny potřebám starších lidí. Každá osoba má zajištěno své soukromí, na druhou stranu žije ve velmi blízkém kontaktu s ostatními lidmi. Život ve sdíleném bydlení by přinesl nižší náklady na bydlení (platbu nájemného), možnost intenzivnějších společenských kontaktů, ale zároveň také určitou ztrátu soukromí a nutnost vycházet s jinými lidmi.

Další možností je bydlení v bytovém domě s pečovatelskou službou – DPS.

Oceníme, když si najdete čas na vyplnění této krátké ankety, která je jednou z cest, jak zjistit Váš názor na sdílené bydlení seniorů. Anketa je anonymní. Vaše odpovědi prosím zakroužkujte.

Děkujeme za Váš čas.

Bytový odbor MMB

1. Kde nyní bydlíte?

a) Brno město
b) Brno – venkov (obec v zázemí Brna)

2. Uveďte prosím stávající bydliště - obec a ulici bez čísla popisného:

3. Pronajímáte si bydlení, anebo žijete ve vlastním domě či bytu?

a) Pronajímám si byt / žiji v pronajatém bytě
b) Nepronajímám si, jsem vlastníkem / družstevníkem
c) Nepronajímám si, vlastníkem nebo družstevníkem je jiný člen mé domácnosti
d) Jiné:

4. Jak jste spokojen/a se stávajícím bydlením?

a) Velmi spokojen/a
b) Spíše spokojen/a
c) Spíše nespokojen/a
d) Velmi nespokojen/a

5. Pokud nejste spokojen/a, uveďte, prosím stručně důvod:

6. Žijete sám/a, anebo sdílíte domácnost s další osobou/osobami?

a) Žiji sám/a
b) Sdílím domácnost s další osobou nebo osobami

7. Chcete ve svém současném bydlení zůstat i nadále?

a) Ano
b) Ne, plánuji přestěhovat se - z vlastní vůle
c) Ne, obavám se, že se budu muset přestěhovat
d) Nevím

8. Jak byste ohodnotil/a svoje výdaje na bydlení?

a) Velmi vysoké
b) Spíše vysoké
c) Průměrné
d) Spíše nízké
e) Velmi nízké

9. Jak velkou část svého celkového příjmu vydáváte měsíčně za náklady na bydlení?

a) Za bydlení dávám do 25 % svého celkového příjmu
b) Za bydlení dávám 26-50 % svého celkového příjmu
c) Za bydlení dávám 51-75 % svého celkového příjmu
d) Za bydlení dávám 76-100 % svého celkového příjmu

10. Které z následujících sociálních dávek pobíráte?

a) Doplatek na bydlení
b) Příspěvek na bydlení
c) Jinou dávku, uveďte jakou
d) Žádnou peněžitou dávku sociální pomoci nepobírám.

11. Jak dobře, po fyzické stránce, zvládáte rutinní povinnosti, související s bydlením a jeho údržbou? (úklid, vaření, nakupování, praní prádla, mytí nádobí, menší opravy jakožto výměna žárovky atd.)

a) Velmi dobře
b) Spíše dobře
c) Průměrně
d) Spíše špatně
e) Velmi špatně
f) Stará se o to někdo jiný

12. Cítíte se někdy osamělý/á ?

Prosím vyberte číslici na škále 1 – 10, kde 1 znamená nikdy a 10 stále.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

13. Měl/a byste v budoucnu zájem o nějakou formu podporovaného seniorského bydlení (bydlení v Domě s pečovatelskou službou nebo sdílené seniorské bydlení)?

a) Rozhodně ano
b) Spíše ano
c) Nevím
d) Spíše ne (Pokračujte, prosím, otázkou č. 15)
e) Rozhodně ne (Pokračujte, prosím, otázkou č. 15)

14. Pokud ano, jaký typ podporovaného seniorského bydlení byste preferoval/a? Zakroužkujte, prosím, všechny pro Vás přijatelné možnosti.

a) V malometrážním bytě v Domě s pečovatelskou službou (DPS), kde je zázemí pro pečovatelskou službu.
b) Bydlení ve velkém sdíleném seniorském bytě: obyvatelé sdílí společně jeden velký byt včetně kuchyně, jídelny a sociálního zařízení, každý senior má svůj vlastní pokoj.
c) Bydlení ve velkém sdíleném seniorském bytě: obyvatelé sdílí společně jeden velký byt včetně kuchyně a jídelny, každý senior má svůj vlastní pokoj i se sociálním zařízením.
c) Samostatné malometrážní byty v běžné zástavbě.
d) Jiné:

15. Pokud máte zájem o podporované seniorské bydlení, jste ochoten/ochotna se přestěhovat do:

a) Jiného bytu v rámci města Brna (kamkoliv)
b) Jiného bytu v rámci konkrétní / Vaší městské čtvrti (pokud bydlíte v Brně)
c) Nevím
d) Nemám zájem o podporované seniorské bydlení

16. Vyberte prosím výrok, který nejlépe odpovídá Vašemu názoru na sdílené seniorské bydlení (tedy na takové bydlení, kde jsou částí bytu jako je kuchyň, jídelna, případně i sociální zařízení užívané společně všemi obyvateli bytu).

a) Je to zbytečné něco takového budovat, bude s tím víc starostí než užitku.
b) Je to zajímavý nápad, ale nevím, jestli se to v praxi ujme.
c) Je to výborný nápad a časem se v praxi určitě osvědčí.
d) Nemám na to názor.
e) Mám jiný názor. Napište prosím jaký:

17. Jste:

a) Muž
b) Žena

18. Uveďte, prosím, Vás věk (číslicí): let

19. Nejvyšší dosažené vzdělání:

a) základní
b) střední odborné – vyučen
c) úplné střední – s maturitou
d) vysokoškolské
e) jiné

Prostor pro Váš komentář:

Děkujeme za Váš čas

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.11.2016 07:21
  • Datum poslední aktualizace: 07.11.2016 07:21
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design