Česky CZEnglish EN

Vlastník nemovitosti jako ubytovatel cizinců (včetně zemí EU)

         

Vlastník nemovitosti (byt, rodinný dům), kterou jako ubytovatel* pronajímá cizincům,

má povinnost vyplývající ze zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,

ve znění p.p., zejména:

- vést domovní knihu

- do 3 dnů od ubytování oznámit ubytování cizince útvaru policie

- vydat cizinci na jeho žádost potvrzení o ubytování a o době ubytování

*ubytovatelem se rozumí osoba, která ubytovává pět a více cizinců

Za přestupek (porušení/nesplnění povinností) lze uložit pokutu dle § 156 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Správce daně v rámci vyhledávací činnosti mj. zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů

a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně. V rámci této vyhledávací

činnosti může požadovat např. předložení domovní knihy.
 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.01.2018 16:37
  • Datum poslední aktualizace: 10.01.2018 16:37
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design