Česky CZEnglish EN

Jak lze zaplatit

    

Platit poplatek lze

1. Bezhotovostním převodem DOPORUČUJEME

2. Pokladnou PLATBA POUZE V HOTOVOSTI

3. Poštovní poukázkou

4. Platba na městském e-shopu www.brnopas.cz 

 

 

1. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet je veden u České spořitelny, a.s.: 111220022/0800

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol je 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce.

Zúčtovací údaje pro přeshraniční platební styk:

IBAN :   CZ17 0800 0000 0001 1122 0022
BIC (SWIFT):      GIBA CZ PX
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

 

2. Úhrada poplatku POKLADNOU je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet! NELZE PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

Adresa pokladny otevřené celoročně: Šumavská 35, budova C, 3. patro

Při úhradě na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.

Pokladní hodiny:

Po:8.00 – 17.00
Út:8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St:8.00 – 17.00
Čt:8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá:8.00 – 12.00

Pokladny na Malinovského náměstí 3 jsou otevřeny od března do května.

Šumavská 35, budova C, 3. patro (celý rok)

 

3. Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.07.2017 06:43
  • Datum poslední aktualizace: 14.07.2017 06:43
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design