Česky CZEnglish EN

Zvláště chráněná území ve městě Brně


Vývěska

Město Brno má v rámci České republiky jedinečné přírodní zázemí. Nápadná pestrost reliéfu, výšková členitost i rozmanitost geologického podloží, vytvářejí bohatou mozaiku přírodního prostředí, které je dosud domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů.

Na území města Brna je vyhlášeno 30 zvláště chráněných území s celkovou rozlohou cca 374 ha (tj. cca 1,5% z celkové rozlohy města). Tyto maloplošné, chráněné části přírody jsou podle přírodovědného významu, rozlohy a podmínek ochrany obecně rozděleny do čtyř kategorií – národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP). Toto označení má své opodstatnění. Národní kategorie reprezentují celostátně významná chráněná území s nejpřísnějšími podmínkami ochrany. Kategorii rezervace obvykle používáme pro lokality s přirozenou druhovou skladbou rostlinných společenstev (lesy, rašeliniště, skalnaté svahy) a památkami rozumíme člověkem podmíněná a dlouhodobě ovlivňovaná stanoviště (louky, pastviny, rybníky, meze). V Brně tedy nalezneme jednu národní přírodní rezervaci, dvě národní přírodní památky, osm přírodních rezervací, devatenáct přírodních památek a dva přírodní parky (Baba a Podkomorské lesy). Na území města zasahuje i Chráněná krajinná oblast Moravský Kras.

 

Seznam zvláště chráněných území

kat

název

katastrální území

vyhlášeno

PP

Augšperský potok

Žebětín

NVmB 20.4.1989

PP

Bílá hora

Židenice

RMB 28.11.1991

PR

Bosonožský hájek

Bosonohy

NVmB 21.12.1985

PR

Brenčák

Kníničky

NVmB 10.12.1987

PR

Černovický hájek

Brněnské Ivanovice

NVmB 28.7.1977

NPP

Červený kopec

Štýřice

MVmB 24.11.1970

NPR

Hádecká planinka

Maloměřice

MŽP 20.2.2008

PP

Holásecká jezera

Holásky, Br.Ivanovice

NVmB  10.12.1987

PR

Jelení žlíbek

Bystrc

NVmB 10.12.1987

PP

Junácká louka

Kníničky

NVmB 20.4.1989

PR

Kamenný vrch

Nový Lískovec

RMB 23.3.1978

PP

Kavky

Maloměřice, Židenice

MMB  22.6.2000

PR

Krnovec

Bystrc

NVmB 10.12.1987

PP

Kůlny

Kníničky

NVmB 20.4.1989

PP

Medlánecké kopce

Medlánky, Královo Pole

NVmB 10.12.1987

PP

Na skalách

Kníničky

RMB 28.11.1991

PP

Netopýrky

Komín

NVmB 10.12.1987

PP

Medlánecká skalka

Medlánky

RMB 1.10.1998

PP

Mniší Hora

Bystrc

MŠVU 11.2.1950

PP

Obřanská stráň

Obřany

NVmB 8.10.1987

PP

Pekárna

Žebětín

NVmB 20.4.1989

PP

Skalky u přehrady

Kníničky

MVmB 20.4.1989

PP

Soběšické rybníčky

Řečkovice

NVmB  8.10.1987

NPP

Stránská skála

Slatina

RMB 23.3.1978

PP

Údolí Kohoutovic. potoka

Pisárky

NVmB 10.12.1987

PP

Žebětínský rybník

Žebětín

NVmB 21.12.1985

PR

Babí doly

Ořešín

RMB 27.3.1997

PP

Rájecká tůň

Brněnské Ivanovice

RMB 27.3.1997

PP

Velká Klajdovka

Maloměřice

NVmB  10.12.1987

PR

Velký Hornek

Líšeň

Správa CHKO Moravský kras  31.12.2003

NPRnárodní přírodní rezervace
PRpřírodní rezervace
NPPnárodní přírodní památka
PP – přírodní památka

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.04.2015 16:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.04.2015 16:44
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design