Česky CZEnglish EN

V Brně s energií online

Statutární město Brno zavádí od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Energetický management (EnMS) je systém procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí a dopadu na životní prostředí. V roce 2015 byla tato aktivita částečně financována pomocí dotace z programu EFEKT MPO. Do současnosti byl EnMS zaveden celkem u 33 organizací (viz. Energetická politika). RMB na své schůzi 9.5.2017 schválila smlouvu o poskytnutí přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker pro město Brno. Na základě této smlouvy uzavřené s dodavatelem EnergyBrokeru můžeme bezplatně rozšiřovat informační systém o nové uživatele z řad městských částí, příspěvkových organizací a obchodních společností města Brna.

Energetická politika, přílohy, jmenovací listina 06_2017

Energetická politika, přílohy, jmenovací listina 10_2016

Energetická politika, přílohy, jmenovací listina 11_2015

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.08.2018 08:43
  • Datum poslední aktualizace: 30.08.2018 08:43
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design