Česky CZEnglish EN
1. Kdo může požádat o dotaci
2. Postup při žádosti o dotaci
3. Použití dotace
4. Nejčastější dotazy
5. Užitečné odkazy
6. Kontakty
7. Dokumenty

8. Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“ dle vyjádření Ministerstva financí

Na základě vyjádření Ministerstva financí, které obdržel Magistrát města Brna dne 26.2.2018, platí, že byť budou příjmy v podobě dotace na pořízení kuponu zdanitelným příjmem (tj. nebudou osvobozeny od daně), tak k reálnému zdanění docházet nebude, neboť lze vůči nim uplatnit výdaj v podobě nákladů na pořízení kuponu (maximálně do výše tohoto příjmu). K reálnému zdanění tedy bude vždy částka ve výši nula.

Situace č. 1 – Poplatník nemá žádné vedlejší příjmy, nepodává tedy daňové přiznání

Poplatník tedy jen kvůli tomuto dodatečnému příjmu nemusí podávat daňové přiznání (daňová povinnost nevzniká), neboť obecně ze zákona platí, že pokud nemá jiné příjmy, je zde obecná administrativní hranice ve výši 15 000 Kč dle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, v rámci které tato povinnost nevzniká. Pokud má jen příjmy ze závislé činnosti, pak je dle § 38g odst. 2 tato hranice ve výši 6 000 Kč (tj. stále dostatečná).

Situace č. 2 – Poplatník má vedlejší příjmy, má tedy povinnost administrativního charakteru, k reálnému zdanění však nedochází

Pokud poplatník podává daňové přiznání z jiného důvodu, pak by tuto položku měl vykázat v příloze č. 2 daňového přiznání v rámci § 10 zákona – ostatní příjmy (kde vykáže příjem v podobě dotace a výdaj ve stejné výši, který reprezentuje výdaj na pořízení šalinkarty). Pokud poplatník v této situaci příjem získaný ve formě dotace opomněl do přiznání uvést, tak zde však není riziko sankce (dané opomenutí nevede ke vzniku dodatečné vyšší daně, která je pro daňové sankce rozhodná).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2018 16:31
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2018 16:31
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design