Česky CZEnglish EN
1. Kdo může požádat o dotaci
2. Postup při žádosti o dotaci

3. Použití dotace


Poskytnutá dotace je určena jako příspěvek na nákup elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101.

Jestliže příjemce dotace vrátí elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 před koncem její platnosti, jedná se o porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), a příjemce dotace je povinen vrátit dotaci v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů od vrácení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Příjemce dotace se dopustí porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), pokud nesplňoval ke dni rozhodnutí o dotaci podmínky způsobilého žadatele. Příjemce dotace je v takovém případě povinen na výzvu Odboru životního prostředí MMB vrátit dotaci v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace.

4. Nejčastější dotazy
5. Užitečné odkazy
6. Kontakty
7. Dokumenty
8. Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“ dle vyjádření Ministerstva financí
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2018 16:35
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2018 16:35
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design