Česky CZEnglish EN
1. Kdo může požádat o dotaci

2. Postup při žádosti o dotaci

Žádost o dotaci se podává elektronicky po zakoupení elektronické jízdenky v e-shopu DPMB, na adrese www.brnoid.cz. Žadatel nemusí nikam chodit, žádost bude odeslána elektronicky.

Ověřené identifikační údaje žadatele a další nezbytné údaje (např. o jízdence) se do žádosti automatizovaně vygenerují z ověřeného uživatelského účtu e-shopu.

Žadatel vyplní pouze údaje o bankovním účtu pro zaslání příspěvku a dále nepovinné údaje, kterými jsou telefonní číslo žadatele a případná doručovací adresa.

Nezbytnou přílohou žádosti je návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku, který bude automatizovaně vygenerován z údajů uvedených v žádosti.

Oba dokumenty (tj. žádost o poskytnutí příspěvku i návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku) žadatel odešle elektronicky z e-shopu přímo Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Bezprostředně po přijetí žádosti Magistrátem města Brna přijde na e-mail žadatele potvrzení o přijetí jeho žádosti s přiloženými zaslanými dokumenty ve formátu PDF.

Žádost, u které nebude dodržena forma uvedená výše, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno.

Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány a posuzovány v průběhu celého kalendářního roku.

Žádost o dotaci je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Prvním dnem této lhůty je kalendářní den následující po dni, kdy byla zakoupena jízdenka. Pokud poslední den lhůty dopadá na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pro dodržení termínu podání žádosti je rozhodující datum doručení Magistrátu města Brna.

Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně jednu žádost.

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání.

ODKAZ NA VIDEO – JAK NA TO:

https://brnopas.cz/cs/cms/13-jak-na-to

3. Použití dotace
4. Nejčastější dotazy
5. Užitečné odkazy
6. Kontakty
7. Dokumenty
8. Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“ dle vyjádření Ministerstva financí
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2018 16:36
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2018 16:36
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design