Česky CZEnglish EN

1. Kdo může požádat o dotaci

O příspěvek může požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá dluh na poplatku za komunální odpad. Způsobilým žadatelem je tedy fyzická osoba, která kumulativně splňuje všechny níže uvedené podmínky:


a) je držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101,

b) je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve statutárním městě Brně,

c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 

d) nemá splatný nedoplatek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vůči statutárnímu městu Brnu, a 

e) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným.

Všechny výše uvedené podmínky musí žadatel splňovat ke dni podání žádosti a současně ke dni rozhodnutí o žádosti s výjimkou podmínky uvedené pod písm. d), kterou je nutno splnit nejpozději do dne rozhodnutí o žádosti.

2. Postup při žádosti o dotaci
3. Použití dotace
4. Nejčastější dotazy
5. Užitečné odkazy
6. Kontakty
7. Dokumenty
8. Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“ dle vyjádření Ministerstva financí
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.02.2018 16:36
  • Datum poslední aktualizace: 26.02.2018 16:36
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design