Česky CZEnglish EN

Odbor životního prostředí (OŽP)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67  Brno, 5. n.p.

 • provádí výkon státní správy dle zvláštních právních předpisů na úseku životního prostředí
 • vykonává správu místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
 • účastní se místních šetření a kontrolních prohlídek staveb, spolupracuje na zpracování územně plánovací dokumentace
 • přezkoumává rozhodnutí úřadů městských částí ve věcech spadajících do oblasti životního prostředí
 • zajišťuje legislativní činnost týkající se významných krajinných prvků a sankční činnost ve zvláště chráněných územích
 • koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů ve městě
 • zpracovává koncepce programu nakládání s komunálním odpadem
 • zabezpečuje a aktualizuje informační systém všech složek životního prostředí, podílí se na ekologické výchově
 • vede celoměstskou evidenci ploch zeleně
 • vydává obecně závazné vyhlášky v oblasti životního prostředí
 • vykonává veřejnou správu v oblasti poskytování dotací v rámci motivačních programů
Organizační schéma odboru životního prostředí

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
Vedoucí odboruIng. Martin Vaněček

vanecek.martin(zavinac)brno.cz

+420 542 174 500 +420 542 174 509
SekretariátPetra Řeřichovárerichova.petra(zavinac)brno.cz+420 542 174 501 +420 542 174 509

ozp(zavinac)brno.cz

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Odboru životního prostředí

Oddělení správní

 • Zabezpečuje právní servis pro Odbor životního prostředí
 • Zajišťuje pro odbor služby spojené s příjmem, distribucí a odesíláním pošty
 • Zabezpečuje správu dat, zejména GISmB, v oblasti životního prostředí
 • Koordinuje a provádí kontroly výkonu státní správy na ÚMČ

Oddělení ekonomiky

 • Zabezpečuje ty ekonomické a účetní služby, které jsou v kompetenci Odboru životního prostředí
 • Zabezpečuje zakladatelskou činnost vůči obchodním společnostem a ekonomicky usměrňuje příspěvkové organizace v působnosti odboru a realizuje s tím související činnosti
 • pečuje o válečné hroby umístěné na pohřebištích města

Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí

 • Realizuje činnosti související s ochranou přírody a krajiny na území města Brna
 • Realizuje činnosti související s ochranou ovzduší města Brna včetně zabezpečení provozu imisního monitoringu
 • Posuzuje vliv na životní prostředí u záměrů nakládajících s majetkem města, dále u projektové a územněplánovací dokumentace

Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie

 • Zajišťuje koncepční činnost v oblasti nakládání s odpady
 • Zajišťuje po stránce metodické a smluvní sběr, třídění a svoz, využití a třídění komunálního odpadu
 • Zajišťuje, s využitím prostředků výpočetní techniky, evidenční činnost v oblasti odpadů
 • Zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti geologie a hydrogeologie

Oddělení správy poplatku za komunální odpad

 • Provádí vyměření a výběr poplatku
 • Provádí činnosti související s vymáháním neuhrazených poplatků

Oddělení ochrany a tvorby zeleně

 • Zajišťuje tvorbu a koncepci systému městské zeleně v návaznosti na Územní plán města Brna a Generel zeleně
 • Zajišťuje dohled metodického charakteru nad objekty zeleně z hlediska odborného garanta nad plochami veřejné zeleně na území města.
 • Zajišťuje budování, rekonstrukce, obnovu, rozvoj a údržbu Územního systému ekologické stability (ÚSES) na území města, následnou správu a údržbu těchto ploch
 • Zajišťuje přípravu technických a evidenčních podkladů pro realizaci majetkoprávních vztahů za účelem majetkoprávního vypořádání a tvorby ÚSES.

Oddělení motivačních programů

 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101
 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek

Formuláře

Jsou dle problematiky umístěny na stránkách jednotlivých oddělení

Dotace - ekologická výchova

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna - Společná ustanovení a Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně

Finanční vypořádání dotací – pokyny

Finanční vypořádání dotací – formulář ke stažení

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně pro rok 2018 - fyzická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně pro rok 2018 - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna dle vyhlášeného programu: Podpora celoměstských EVVO programů a akcí v roce 2018 – právnická osoba

Přehled schválených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2017

Přehled schválených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2013

Přehled schválených dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2012.

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2011

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2010

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2009

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2008

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2007

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2006

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2005

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2004

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2003

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2002

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2001

Přehled schválených dotaci na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2000    

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací

Správa hřbitovů města Brna

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

ZOO Brno a stanice zájmových činností

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

Veřejná zeleň města Brna

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 05.01.2018 14:43
 • Datum poslední aktualizace: 05.01.2018 14:43
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design