Česky CZEnglish EN

Oddělení vodního hospodářství

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
vedoucí odděleníIng. Taťána Novákovánovakova.tatana(zavinac)brno.cz542 174 024542 174 017
referát –
 spec. stavební úřad
Ing. Jana Černácerna.jana(zavinac)brno.cz542 174 021542 174 017

Kompletní telefonní a emailový seznam zaměstnanců Odboru vodního, lesního hosp. a zemědělství 

 • vyjadřuje se k investičním záměrům
 • vydává povolení k nakládání s vodami
 • stanovuje záplavová území vodních toků
 • vydává povolení ke zřizování, změnám a rušení vodních děl, jako vodovody, kanalizace, ČOV, studny pro podnikatelské účely, přehrady, hráze, vodní nádrže, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie apod.
 • vydává souhlasy ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba vodoprávního povolení, avšak mohou ovlivnit vodní poměry.
 • provádí kontroly v rámci vodoprávního dozoru, řeší havárie, ukládá nápravná opatření
 • projednává v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky a jiné správní delikty na úseku vodního hospodářství
 • řídí, kontroluje a koordinuje činnosti v rámci ochrany před povodněmi, zpracovává Povodňový plán města Brna

Formuláře

 Ohlášení (99 kB, MS Word dokument)

 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (140.8 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu  (172.2 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (98.8 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební pov. k domovní ČOV potřebné k takovému vyp. (193.2 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vyp. (186.6 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odp. vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (121 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (133.9 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jedotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (122.1 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu  (125.9 kB, MS Word dokument)

 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (115.3 kB, MS Word dokument)

 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (79.7 kB, MS Word dokument)

 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (107.9 kB, MS Word dokument)

 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (144.8 kB, MS Word dokument)

 Žádost o stav. povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod pro potřeby jednotlivých občanů (153.3 kB, MS Word dokument)

 Žádost o stavební povolení k vodním dílům  (195.2 kB, MS Word dokument)

 Žádost o udělení souhlasu (88.6 kB, MS Word dokument)

 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání díla (97.2 kB, MS Word dokument)

 Žádost o vyjádření (40.4 kB, MS Word dokument)

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.02.2017 08:19
 • Datum poslední aktualizace: 27.02.2017 08:19
 • Odpovědný útvar: Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design