Česky CZEnglish EN

Opatření obecné povahy k vydaným změnám ÚPmB

        

Dne 23.1.2015 byla rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 67 A  15/2014 zrušena změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ vydaná opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna.

(Poznámka: Dílčí změna ÚPmB na pozemcích p.č. 2134 a 2135 v k.ú. Žabovřesky, provedená tímtéž opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna, byla zrušena již rozsudkem Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 64  A 5/2014 ke dni 3.12.2014.)

Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 30. 6. 2016, č. j. 64 A 3/2016-87, zrušil opatření obecné povahy č. 2/2014 "Změna Územního plánu města Brna – zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů – Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy", a to dnem vyhlášení výše zmíněného rozsudku, t.j. dnem 30. 6. 2016.

Krajský soud v Brně svým rozsudkem č.j. 67 A 2/2012-185 ze dne 20. 9. 2012 zrušil opatření obecné povahy č. 1/2009 „Změny Územního plánu města Brna 2006-I – 22. soubor a změna B30/03-II“ v části dílčí změny B15/06-I a současně i vymezení veřejně prospěšné stavby VPS15/06-I, vše v k.ú. Kníničky, při ulici Rozdrojovická, a to ke dni vyhlášení výše zmíněného rozsudku, tj. dnem 20. 9. 2012.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.01.2018 20:30
  • Datum poslední aktualizace: 22.01.2018 20:30
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design