Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna vyplývající
ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Obsah Změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Schváleno usnesením č. ZM7/1840  Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání dne 15. 11. 2016

  

Další fáze procesu pořizování:
         Zpracování NÁVRHU změn.
         NÁVRH změn ÚPmB celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor, NÁVRH změn ÚPmB
         vyplývajících ze Zásad územního rozvoje JmK a NÁVRH změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012
         bude  zpracován a projednán SPOLEČNĚ ( viz usnesení č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna,
         Z7/27. zasedání dne 11. 04. 2017).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.05.2017 08:09
  • Datum poslední aktualizace: 31.05.2017 08:09
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design