Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 v rozsahu změn B1/16-RP, B2/16-RP, B3/16-RP, B4/16-RP, B5/16-RP, B6/16-RP, B7/16-RP, B8/16-RP, B9/16-RP, B10/16-RP

Tento soubor změn ÚPmB je pořizován v návaznosti na souběžně pořizované změny Regulačního plánu městské památkové rezervace Brno-2016 (dále jen RP MPR Brno-2016). Při zpracování návrhu změn RP MPR Brno-2016 označených RP 3/16, RP 5/16, RP 21/16, RP 23/16, RP 27/16 dojde pravděpodobně k dílčím rozporům řešení s platným ÚPmB. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Brna rozhodlo, aby s využitím ust. § 70 zákona stavebního zákona byly v procesu pořizování prověřeny změny ÚPmB, jejichž obsah bude odpovídat řešení výše uvedených změn RP MPR Brno-2016.

SOUBĚŽNĚ POŘIZOVANÉ ZMĚNY RP MPR BRNO-2016
SOUBĚŽNĚ POŘIZOVANÁ ZMĚNA ÚPmB B1/17-RP 

Podnět k pořízení změn RP MPR Brno-2016 i ZÁMĚR pořídit změny ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 byl schválen usnesením č. ZM7/1930 Zastupitelstva města Brna na Z7/24. zasedání konaném dne 13. 12. 2016.

ZADÁNÍ změn ÚPmB vyplývajících z řešení změn RP MPR Brno – 2016 bylo schváleno usnesením č. ZM7/4081 Zastupitelstva města Brna na Z7/41. zasedání dne 4. 9. 2018.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ   

 

Další fáze procesu pořizování:
         Zpracování NÁVRHU změn.
         NÁVRH bude zpracován společně pro změny ÚPmB B1-10/16-RP a pro změnu ÚPmB B1/17-RP, neboť
         všechny tyto změny ÚPmB vyplývají ze souboru změn RP MPR Brno-2016. Souběžně jsou pořizovány změny
         RP MPR Brno-2016, z nichž předmětné změny ÚPmB vyplynuly.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.10.2018 10:17
  • Datum poslední aktualizace: 03.10.2018 10:17
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design