Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 v rozsahu změn B1/16-RP, B2/16-RP, B3/16-RP, B4/16-RP, B5/16-RP, B6/16-RP, B7/16-RP, B8/16-RP, B9/16-RP, B10/16-RP

Tento soubor změn ÚPmB je pořizován v návaznosti na souběžně pořizované změny Regulačního plánu městské památkové rezervace Brno (dále jen RP MPR Brno). Při zpracování návrhu změn RP MPR Brno-2016 označených RP 3/16, RP 5/16, RP 21/16, RP 23/16, RP 27/16 dojde pravděpodobně k dílčím rozporům řešení s platným ÚPmB. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Brna rozhodlo, aby s využitím ust. § 70 zákona stavebního zákona byly v procesu pořizování prověřeny změny ÚPmB, jejichž obsah bude odpovídat řešení výše uvedených změn RP MPR Brno-2016.

Podnět k pořízení změn RP MPR Brno-2016 i Záměr pořídit změny ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 byl schválen usnesením č. ZM7/1930 Zastupitelstva města Brna na Z7/24. zasedání konaném dne 13. 12. 2016.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ   

 

Další fáze procesu pořizování:
         Vyhodnocení výsledků projednání a předložení projednaného zadání ke schválení ZMB.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.10.2017 16:42
  • Datum poslední aktualizace: 02.10.2017 16:42
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design