Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna celoměstského významu
- 41. soubor a 42. soubor

41. a 42. soubor změn: obsahem jsou změny celoměstského významu, jež byly součástí změny "Aktualizace ÚPmB" zrušené soudem, které však město Brno naléhavě potřebuje: Mendlovo náměstí, Olomoucká – parkoviště PR, Systém protipovodňové ochrany, Územní systém ekologické stability, Systém cyklistické dopravy, Úprava dopravního systému v jihovýchodním sektoru města, Areál bývalé Zbrojovky a motorárny – Nová Dukelská a další.

Soubory změn obsahují celkem dvanáct pořizovaných změn územního plánu, které mají z hlediska svého rozsahu, složitosti či významu dopady na širší území v rámci města Brna. Některé ze změn mají vazbu na projekty, u nichž bude město Brno usilovat o získání spolufinancování z fondů EU v nadcházejícím rozpočtovém období.

ZÁMĚR pořízení 41. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0127 Zastupitelstva města Brna na Z7/03. zasedání dne 10. 02. 2015.

ZÁMĚR pořízení 42. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0297 Zastupitelstva města Brna na Z7/05. zasedání dne 14. 04. 2015 a následně rozšířen v části změny A8/15-CM usnesením č. ZM7/1089 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15. 03. 2016.
ZADÁNÍ 41. a 42. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15. 03. 2016.
Dne 15. 03. 2016 byla ze 41. souboru změn vyčleněna změna B1/15-CM – Mendlovo náměstí (další informace o procesu jejího pořizování jsou uvedeny zde.)
Dne 11. 04. 2017 byly usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání ze 42. souboru změn vyčleněny změny B3/15-CM, A8/15-CM, AB10/15-CM, AB11/15-CM a AB12/15-CM (další informace o procesu jejich pořizování jsou uvedeny zde.)

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

 

Další fáze procesu pořizování:
         Zpracování NÁVRHU změn.
         NÁVRH změn ÚPmB celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor, NÁVRH změn ÚPmB
         vyplývajících ze Zásad územního rozvoje JmK a NÁVRH změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012
         bude  zpracován a projednán SPOLEČNĚ ( viz usnesení č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna,
         Z7/27. zasedání dne 11. 04. 2017).               

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.07.2017 16:15
  • Datum poslední aktualizace: 24.07.2017 16:15
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design