Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna z 2011, 2012

Ve změnách z 2011, 2012 jsou obsaženy dílčí změny převážně lokálního charakteru, o které bylo požádáno v letech 2011 až 2012.

Změny ÚPmB z 2011, 2012 jsou tvořeny čtyřmi soubory:

32.soubor změn
ZÁMĚR pořízení 32.soubor změn byl schválen usnesením č. ZM6/1254 Zastupitelstva města Brna na Z6/014. zasedání dne 3. 4. 2012 (změny s podlomením /11-I)

33.soubor změn
ZÁMĚR pořízení 33.soubor změn byl schválen usnesením č. ZM6/1563  Zastupitelstva města Brna na Z6/017. zasedání dne 4. 9. 2012 (změny s podlomením /11-II)

34.soubor změn
ZÁMĚR pořízení 34.soubor změn byl schválen usnesením č. ZM6/2266  Zastupitelstva města Brna na Z6/024. zasedání dne 14. 5. 2013 (změny s podlomením /12-I)

35.soubor změn
ZÁMĚR pořízení 35.soubor změn byl schválen usnesením č. ZM6/2705 Zastupitelstva města Brna na Z6/028. zasedání dne 5. 11. 2013 (změny s podlomením /12-II)

ZADÁNÍ změn z 2011, 2012 bylo schváleno usnesením č. ZM7/1919  Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání dne 15. 11. 2016.
Dne 15. 11. 2016 bylo usnesením č. ZM7/1919 Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání ukončeno pořizování změn B106/15-0, B108/15-0, B20/11-I, B18/15-0, B2/12-I/5.
Dne 07.03. 2017 bylo usnesením č. ZM7/2142 Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání ukončeno pořizování změn B34/11-I, B25/11-II, B11/12-I, B30/11-I, B6/12-I, B11/12-II, B15/12-II a B13/11-I (z důvodu duplicity).

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

Další fáze procesu pořizování:
         Zpracování NÁVRHU změn.
         NÁVRH změn ÚPmB celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor, NÁVRH změn ÚPmB
         vyplývajících ze Zásad územního rozvoje JmK a NÁVRH změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012
         bude  zpracován a projednán SPOLEČNĚ ( viz usnesení č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna,
         Z7/27. zasedání dne 11. 04. 2017).               

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.05.2017 12:34
  • Datum poslední aktualizace: 31.05.2017 12:34
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design