Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna B3/15-CM – Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská

B3/15-CM byla součástí 42. souboru změn.
Cílem změny je prověřit možnost změny funkčních ploch na základě závěrů ze zpracovaných územních studií – "Zbrojovka - širší vztahy" (zpracovatel Atelier ERA, 12/2012) a "Nová Dukelská - územně technické prověření"  (zpracovatel Atelier ERA, 03/2014) s cílem vytvořit podmínky pro revitalizaci brownfieldů bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrti.

ZÁMĚR pořízení změny B3/15-CM byl schválen v rámci 41. souboru změn usnesením č. ZM7/0127  Zastupitelstva města Brna na Z7/03. zasedání dne 10.02.2015.
Změna byla následně usnesením č. ZM7/0297 Zastupitelstva města Brna na Z7/05. zasedání dne 14.04.2015 přeřazena do 42. souboru změn.
ZADÁNÍ 41. a 42. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15.03.2016. 
Dne 11.04.2017 byla usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání změna B3/15-CM vyčleněna ze 42. souboru změn ÚPmB.

Dne 20.06.2017 bylo usnesením č. ZM7/2534 Zastupitelstva města Brna na Z7/29. zasedání odsouhlaseno samostatné pořízení změny B3/15-CM.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

    

Další fáze procesu pořizování:
         Změna bude pořízena samostatně. Možnosti řešení změny jsou závislé na systémovém řešení
         protipovodňových opatření a ÚSES a změnu B3/15-CM je možné prověřit až po zapracování změn
         ÚPmB vyplývajících ze ZÚR JMK.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.07.2017 09:40
  • Datum poslední aktualizace: 27.07.2017 09:40
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design