Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren

B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren: Jedná se o změnu, která má dle schváleného ZÁMĚRU prověřit možnost změny funkčního využití ploch a možnost navýšení míry využití území za účelem umožnění realizace investičního záměru na výstavbu obytného souboru s obchodním parterem a vybudování propojovací komunikace Dělostřelecká mezi ul. Štefánikova a ul. Staňkovou.  Změna byla do procesu pořizování zařazena na návrh ZMČ Brno-Královo Pole, které doporučuje, aby změna byla pořizována jako změna celoměstského významu.

ZÁMĚR pořízení změny B1/16-CM byl schválen usnesením č. ZM7/1492 Zastupitelstva města Brna na Z7/19. zasedání dne 21. 06. 2016.
ZADÁNÍ změny B1/16-CM bylo schváleno usnesením č. ZM7/2533 Zastupitelstva města Brna na Z7/29. zasedání dne 20. 6. 2017.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ  
 
NÁVRH

 

Další fáze procesu pořizování:
         Vyhodnocení výsledků společného jednání, po ukončení dohodovacích jednání s dotčenými orgány
         úprava NÁVRHU a poté veřejné projednání UPRAVENÉHO NÁVRHU.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.10.2018 14:03
  • Datum poslední aktualizace: 04.10.2018 14:03
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design