Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna B1/15-CM – Mendlovo náměstí

B1/15-CM – Mendlovo náměstí: Jedná se  o změnu, která má dle schváleného ZÁMĚRU prověřit možnost změny funkčních ploch v lokalitě Mendlova náměstí na základě dopravního řešení z technické studie "Změna trasování tramvajových tratí a smyčky na Mendlově náměstí v Brně" (zpracovatel Ing. Rostislav Košťál, 12/2013) s cílem koncepčně vyřešit budoucí uspořádání významného městského terminálu veřejného prstoru a přestupního uzlu MHD. 

ZÁMĚR pořízení změny B1/15-CM byl schválen v rámci 41. souboru změn usnesením č. ZM7/0127 Zastupitelstva města Brna na Z7/03. zasedání dne 10. 02. 2015.

Pořizování změny bylo zahájeno v rámci 41. souboru změn Územního plánu města Brna celoměstského významu a spolu s dalšími změnami ve 41. a 42. souboru byl pro změnu B1/15-CM předložen k projednání návrh ZADÁNÍ. Ke schválení ZADÁNÍ  změny  B1/15-CM  však nedošlo a změna byla usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15. 03. 2016 vyčleněna ze 41. souboru změn.

Na základě podnětu MČ Brno-střed se aktuálně prověřuje odlišné dopravní a územní řešení lokality Mendlova náměstí, než jaké předpokládá schválený ZÁMĚR změny B1/15-CM a studie "Změna trasování tramvajových tratí a smyčky na Mendlově náměstí v Brně". Z těchto důvodů byla změna B1/15-CM vyčleněna ze 41. souboru. Rozhodnutí o dalším postupu ve věci pořizování změny B1/15-CM se odkládá do doby prověření nové varianty řešení lokality.

ZÁMĚR

Další fáze procesu pořizování:
         Zpracování podkladu pro volbu koncepce řešení lokality a následné rozhodnutí o dalším postupu
         pořizování změny.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.04.2016 10:30
  • Datum poslední aktualizace: 27.04.2016 10:30
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design