Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna B28/07-II 

 

Změna B28/07-II byla součástí 25. souboru změn.
Cílem změny je prověřit možnost změny funkčních ploch zeleně a ploch pro veřejnou vybavenost – školství na plochy všeobecného bydlení za účelem vybudování polyfunkčního objektu, jehož hlavní náplní budou byty, parkování a v přízemí objektu zařízení mateřské školy.

ZÁMĚR pořízení změny B28/07-II ve 25. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM5/1563 Zastupitelstva města Brna na Z5/015. zasedání dne 27.05.2008.
Pořizování změny bylo zahájeno v rámci 25.souboru změn ÚPmB a spolu s dalšími změnami v 25.souboru byl pro změnu B28/07-II v r. 2008 předložen k projednání návrh ZADÁNÍ. Ke schválení ZADÁNÍ změny B28/07-II však nedošlo a pořizování změny bylo v souladu s přílohou č. 61b usnesením č. ZM5/2304 Zastupitelstva města Brna na Z5/022. zasedání dne 27.01.2009 pozastaveno.

ZÁMĚR

 

Další fáze procesu pořizování:
         Rozhodnutí o dalším postupu ve věci pořizování změny B28/07-II se odkládá do doby potvrzení
         aktuálních záměrů v území.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.08.2017 10:38
  • Datum poslední aktualizace: 01.08.2017 10:38
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design