Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna AB188/15-0 – Vypuštění vyznačení limitů využití území vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů

 

Změna AB188/15-0 byla součástí 43. souboru změn jako změna celoměstského významu.
Cílem změny je vypuštění vyznačení limitů využití území (vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů) z textové a grafické části ÚPmB – naplnění povinnosti z novely stavebního zákona dle čl. II bod 4. zákona č. 350/2012 Sb. s ohledem na to, že vyznačení limitů využití území je ve smyslu § 26 odst. 1 stavebního zákona obsahem územně analytických podkladů nikoliv závazné části územního plánu.

(Návrh ZÁMĚRU pořídit změny – 43. soubor projednaly v období květen – červen 2015 samosprávné orgány městských částí.)
ZÁMĚR pořízení 43. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0642 Zastupitelstva města Brna na Z7/09. zasedání dne 08.09.2015.
ZADÁNÍ 43. souboru změny bylo schváleno usnesením ZM7/1919 Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání dne 15. 11. 2016.
Dne 11.04.2017 byla usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání změna AB188/15-0 vyčleněna ze 43. souboru změn ÚPmB.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

 

Další fáze procesu pořizování:
         Změna je z významné části formální úpravou podoby ÚPmB a její pořízení není vzhledem k blížící se
         době konce platnosti ÚPmB efektivní a nezbytné. Problematika bude komplexně řešena v novém
         územním plánu, kde je vyznačení limitů využití území v souladu se zákonem obsaženo v grafické části
         odůvodnění.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.07.2017 13:15
  • Datum poslední aktualizace: 28.07.2017 13:15
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design