Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna AB12/15-CM – Systémy (trasy) dopravní a technické infrastruktury a prvky urbanistické koncepce

 

Změna AB12/15-CM byla součástí 42. souboru změn.
Cílem změny je uvést do souladu skutečný stav realizované dopravní a technické infrastruktury v území a výkresovou část ÚPmB (výkresy 1:25 000), tj. graficky vyjádřit průmět skutečného stavu systémů dopravní a technické infrastruktury včetně navazujících návrhových prvků, příp. doplnit, zpřesnit či upravit návrhové prvky dopravní a technické infrastruktury dle zpracovaných podkladů; dále pak doplnit, zpřesnit či upravit prvky urbánní a krajinné osnovy.

ZÁMĚR pořízení 42. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0297 Zastupitelstva města Brna na Z7/05. zasedání dne 14.04.2015.
ZADÁNÍ 41. a 42. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15.03.2016.
Dne 11.04.2017 byla usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání změna AB12/15-CM vyčleněna ze 42. souboru změn ÚPmB.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

 

Další fáze procesu pořizování:
         Změna je z významné části formální úpravou podoby ÚPmB a její pořízení není vzhledem k blížící se
         době platnosti ÚPmB efektivní a nezbytné.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.07.2017 08:37
  • Datum poslední aktualizace: 28.07.2017 08:37
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design