Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna AB11/15-CM – Míra stavebního využití pozemků v návrhových plochách

 

Změna AB11/15-CM byla součástí 42. souboru změn.
Cílem změny je zohlednit pravomocná rozhodnutí správních soudů týkající se míry využití území jako závazného prvku regulace území a odstranit nesrovnalosti (zejm. nejednoznačnosti pojmosloví), které vedou k rozdílnosti výkladu při aplikaci míry využití území v návrhových plochách a úpravě používání tohoto institutu.

ZÁMĚR pořízení 42. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0297 Zastupitelstva města Brna na Z7/05. zasedání dne 14.04.2015.
ZADÁNÍ 41. a 42. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15.03.2016.
Dne 11.04.2017 byla usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání změna AB11/15-CM vyčleněna ze 42. souboru změn ÚPmB.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

 

Další fáze procesu pořizování:
         Problematika bude komplexně řešena až v novém územním plánu.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.07.2017 13:55
  • Datum poslední aktualizace: 27.07.2017 13:55
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design