Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna A190/15-0 – Smíšené plochy – provozovny stravování a ubyt. zařízení

 

Změna A190/15-0 byla součástí 43. souboru změn jako jedna ze změn textové části územního plánu.
Cílem změny je prověřit možnost změny závazné části regulativů ÚPmB pro plochy smíšené s cílem zabránit zneužívání pojmu "ostatní ubytovací zařízení" (ust. § 2 písm. c) bodu 4. vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Tento pojem bývá zneužíván k obcházení obsahu regulativů při umisťování dalších staveb pro bydlení (bytových domů) označovaných jako ubytovací zařízení.

(Návrh ZÁMĚRU pořídit změny – 43. soubor projednaly v období květen – červen 2015 samosprávné orgány městských částí.)
ZÁMĚR pořízení 43. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0642 Zastupitelstva města Brna na Z7/09. zasedání dne 08.09.2015.
ZADÁNÍ 43. souboru změny bylo schváleno usnesením ZM7/1919 Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání dne 15. 11. 2016.
Dne 11.04.2017 byla usnesením č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání změna A190/15-0 vyčleněna ze 43. souboru změn ÚPmB.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

  

Další fáze procesu pořizování:
         Problematika bude komplexně řešena až v novém územním plánu.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.07.2017 10:21
  • Datum poslední aktualizace: 31.07.2017 10:21
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design