Česky CZEnglish EN

Připravované změny Územního plánu města Brna
(ve fázi před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna o zahájení pořizování)

Změny Územního plánu města Brna 45. soubor

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚN

Dále uvedené informace jsou ZVEŘEJNĚNY PRO INFORMOVÁNÍ o obsahu připravovaného souboru změn ÚPmB. Nejedná se o proces projednání změn územního plánu upravený obecně závaznými právními předpisy.

S ohledem na zajištění co nejvyšší míry transparentnosti při procesu přípravy souboru změn se zveřejňují zpracované návrhy na pořízení změn územního plánu. TOTO ZVEŘEJNĚNÍ NESLOUŽÍ PRO PROJEDNÁNÍ ANI K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ANI DALŠÍCH POŽADAVKŮ, ale pouze umožňuje seznámit se s celým obsahem připravovaného souboru změn, a to ještě před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna o tom, u kterých změn bude proces pořizování zahájen a u kterých nikoliv.
Rozhodnutí o zahájení pořízení jednotlivých změn nebo "zamítnutí" některých návrhů na pořízení změn je v souladu s ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), plně v kompetenci Zastupitelstva města Brna a nepodléhá veřejnému projednání.

Schválením ZÁMĚRŮ bude zahájen proces pořizování. Do dalších fází pořizování změn územního plánu (ZADÁNÍ, NÁVRH) jsou zapojeny orgány samosprávy města i městských částí, orgány státní správy, veřejnost a další zainteresované subjekty dle pravidel stanovených stavebním zákonem.
NÁMITKY ČI PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI KE ZMĚNÁM JE PROTO NUTNO PODÁVAT AŽ VE FÁZÍCH POŘIZOVÁNÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU A LHŮTÁCH K TOMU URČENÝCH.

CELOMĚSTSKÉ A TEXTOVÉ ZMĚNY
MČ BRNO-BOHUNICE
MČ BRNO-BYSTRC
MČ BRNO-ČERNOVICE
MČ BRNO-CHRLICE
MČ BRNO-IVANOVICE
MČ BRNO-JIH
MČ BRNO-JUNDROV
MČ BRNO-KNÍNIČKY
MČ BRNO-KOHOUTOVICE
MČ BRNO-KRÁLOVO POLE
MČ BRNO-LÍŠEŇ
MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY
MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC
MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
MČ BRNO-SEVER
MČ BRNO-SLATINA
MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
MČ BRNO-STŘED
MČ BRNO-TUŘANY
MČ BRNO-VINOHRADY
MČ BRNO-ŽABOVŘESKY
MČ BRNO-ŽEBĚTÍN
MČ BRNO-ŽIDENICE

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.05.2017 09:52
  • Datum poslední aktualizace: 16.05.2017 09:52
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design