Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna 43. soubor

43. soubor změn obsahuje zejména dílčí změny převážně lokálního charakteru ze zrušené změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB", změny, o které bylo požádáno v reakci na tiskovou zprávu vydanou po konání únorového zasedání Zastupitelstva města Brna, a změny, o které požádaly samosprávy městských částí v rámci přípravy 43. souboru (květen – červenec 2015). Dále jsou v souboru zařazeny změny, jejichž pořizování bylo v období 2002-2010 zahájeno, avšak z různých důvodů bylo jejich pořizování pozastaveno nebo nebylo přistoupeno k jejich doprojednání a vydání. Soubor obsahuje i 4 změny textové části územního plánu a jednu změnu, která je svým charakterem celoměstského významu.
(Návrh ZÁMĚRU pořídit změny –  43. soubor projednaly v období květen – červen 2015 samosprávné orgány městských částí.)

ZÁMĚR pořízení 43. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/0642 Zastupitelstva města Brna na Z7/09. zasedání dne 08. 09. 2015 a následně rozšířen v části B65/15-0   usnesením č. ZM7/2270   Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání dne 11. 04. 2017.
ZADÁNÍ 43. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1919  Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání dne 15. 11. 2016.
Dne 15. 11. 2016 bylo usnesením č. ZM7/1919 Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání ukončeno pořizování změn B106/15-0, B108/15-0, B20/11-I, B18/15-0, B2/12-I/5.
Dne 07. 03. 2017 bylo usnesením č. ZM7/2142 Zastupitelstva města Brna na Z7/23. zasedání ukončeno pořizování změn B34/11-I, B25/11-II, B11/12-I, B30/11-I, B6/12-I, B11/12-II, B15/12-II a B13/11-I (z důvodu duplicity).
Dne 11. 04. 2017 byly usnesením č. ZM7/2348  Zastupitelstva města Brna na Z7/27. zasedání vyčleněny změny AB188/15-0, A189/15-0, A190/15-0, A191/15-0 a A221/15-0 (další informace o procesu jejich pořizování jsou uvedeny zde.)
Dne 20. 06. 2017 bylo usnesením č. ZM7/2564 Zastupitelstva města Brna na Z7/29. zasedání zrušeno rozhodnutí o ukončení procesu pořizování změny B108/15-0, proces pořizování této změny bude pokračovat.
Dne 3. 10. 2017 byla usnesením č. ZM7/2930 Zastupitelstva města Brna na Z7/32. zasedání schválena změna Zadání změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0.
Dne 7. 11. 2017 byla usnesením č. ZM7/3080 Zastupitelstva města Brna na Z7/32. zasedání schválena změna Zadání změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B108/15-0.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

- schváleno 15. 11. 2016
- změna v části B65/15-0 schválena 3. 10. 2017
- změna v části B108/15-0 schválena 7. 11. 2017

Další fáze procesu pořizování:
         Zpracování NÁVRHU změn.
         NÁVRH změn ÚPmB celoměstského významu – 41. soubor a 42. soubor, NÁVRH změn ÚPmB
         vyplývajících ze Zásad územního rozvoje JmK a NÁVRH změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012
         bude  zpracován a projednán SPOLEČNĚ ( viz usnesení č. ZM7/2348 Zastupitelstva města Brna,
         Z7/27. zasedání dne 11. 04. 2017). 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.12.2017 13:33
  • Datum poslední aktualizace: 11.12.2017 13:33
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design