Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna celoměstského významu 40. soubor

40. soubor změn byl sestaven ve 4. čtvrtletí 2014 z návrhů na pořízení změn, jejichž řešeným územím je buď celé správní území Brna (tj. změny celoměstské), nebo významné části území (tj. změny celoměstského významu).

Informace o tom, které ZÁMĚRY byly či nebyly schváleny, jsou uvedeny v položce ZÁMĚR. Z počtu 7 ZÁMĚRŮ změn však 4 byly v průběhu projednání vyhodnoceny jako duplicitní, a to s již pořizovanými změnami. Duplicitní ZÁMĚRY změn nebyly samostatně předloženy k rozhodnutí zda bude či nebude zahájen proces jejich pořizování, pouze bylo ZMB vzato na vědomí, že se tyto ZÁMĚRY již pořizují pod jinými označeními. Podrobné informace o duplicitních ZÁMĚRECH jsou uvedeny zde.

(Návrhy na pořízení změn ÚPmB - 40.soubor projednaly v období únor – červen 2016 samosprávné orgány městských částí.)

ZÁMĚR pořízení 40. souboru změn byl schválen usnesením č. ZM7/1583 Zastupitelstva města Brna na Z7/20. zasedání dne 06. 09. 2016 (pouze v rozsahu změny B6/14-CM).

ZÁMĚR

Další fáze procesu pořizování:
         Cílem změny je prověření již vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
         v ÚPmB. Změna je z významné části formální úpravou podoby ÚPmB a její pořízení není vzhledem
         k blížící se době konce planosti ÚPmB efektivní, problematika bude komplexně řešena v novém
         územním plánu. 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.07.2017 14:51
  • Datum poslední aktualizace: 04.07.2017 14:51
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design