Česky CZEnglish EN

Pořizované změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)

     –  změny ÚPmB jsou pořizovány v souborech, do kterých jsou začleňovány podle data podání žádosti 
         nebo podle charakteru změny (řešící celé území města, změny ze ZÚR atd.); výjimečně jsou jednotlivě
         pořizovány změny (zejména v lokalitách celoměstského významu)

AKTUÁLNÍ STAV

    -   stručný seznam všech pořizovaných souborů či jednotlivě pořizovaných změn včetně 
        aktuálního stavu pořizování

Vysvětlení obecného procesu změn ÚPmB a jeho časová náročnost
Vysvětlení struktury označení změn ÚPmB

 
Pořizované změny ÚPmB a soubory změn:


Změna ÚPmB B1/13-0 - změna řeší území v místě po zrušení ÚPmB v trase R43

Změny ÚPmB celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor 
(změny s podlomením 15-CM)

Změny vyčleněné v průběhu pořizování ze 41. a 42. souboru změn ÚPmB (nejsou nadále pořizovány v těchto souborech – budou buď pořizovány samostatně nebo prověřeny v novém ÚPmB):
       Změna ÚPmB B1/15-CM - Mendlovo náměstí
       Změna ÚPmB B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová  Dukelská
       Změna ÚPmB A8/15-CM - Úpravy textu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004
       Změna ÚPmB AB10/15-CM - Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných plochách
       Změna ÚPmB AB11/15-CM - Míra stavebního využití pozemků v návrhových plochách
       Změna ÚPmB AB12/15-CM - Systémy (trasy) dopr. a tech. infrastruktury a prvky urban. koncepce         

Změny ÚPmB z 2011, 2012 - na základě návrhů podaných v letech 2011 – 2012
                                               (změny s podlomením 11-I, 11-II, 12-I, 12-II)

Změny ÚPmB 43. soubor - převážně změny ze zrušené změny "Aktualizace ÚPmB" 
                                            (změny s podlomením 15-0)

Změny vyčleněné v průběhu pořizování ze 43. souboru změn ÚPmB (nejsou nadále pořizovány v rámci 43. souboru – budou prověřeny v rámci nového ÚPmB):
       Změna ÚPmB AB188/15-0 - Vypuštění vyznačení limitů využití území
       Změna ÚPmB A189/15-0 - Parkování ve vnitrobloku
       Změna ÚPmB A190/15-0 - Smíšené plochy - provozovny stravování a ubyt. zařízení
       Změna ÚPmB A191/15-0 - Úprava regulativu využití území související s rekreací
       Změna ÚPmB A221/15-0 - Úprava regulativu využití Zvláštní podmínky využití území v plochách
       Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy
     

Změny ÚPmB určené k samostatnému projednání - vyčleněné v průběhu pořizování změny "Aktualizace
                                                                                   ÚPmB"

Změna ÚPmB B28/07-II - nároží Merhautova – Francouzská

Změna ÚPmB B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren  

Změny ÚPmB celoměstského významu 40. soubor (změny s podlomením 14-CM)

Změny ÚPmB 44. soubor - na základě návrhů podaných v letech 2013 – 2015
                                           (změny s podlomením 13-I, 13-II, 14-I, 14-II, 15-I, 15-II) 

Změny ÚPmB vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR vydány v roce 2016)

Změny ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 (změny s podlomením 16-RP) 

Změna ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016: B1/17-RP ul. Pekařská, Anenská, k.ú. Staré Brno  

 
Připravované změny ÚPmB (ve fázi před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna o zahájení procesu pořizování)

Změny Územního plánu města Brna 45. soubor - na základě návrhů podaných v roce 2016

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.05.2018 15:30
  • Datum poslední aktualizace: 21.05.2018 15:30
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design