Česky CZEnglish EN

Pořizované změny Územního plánu města Brna

AKTUÁLNÍ STAV

Změna Územního plánu města Brna B1/13-0

Změny Územního plánu města Brna celoměstského významu
- 41. soubor a 42. soubor

Změna Územního plánu města Brna B1/15-CM - Mendlovo náměstí

Změna Územního plánu města Brna B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská

Změna Územního plánu města Brna A8/15-CM - Úpravy textu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004

Změna Územního plánu města Brna AB10/15-CM - Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných plochách

Změna Územního plánu města Brna AB11/15-CM - Míra stavebního využití pozemků v návrhových plochách

Změna Územního plánu města Brna AB12/15-CM - Systémy (trasy) dopravní a technické infrastruktury a prvky urbanistické koncepce

Změny Územního plánu města Brna z 2011, 2012

Změny Územního plánu města Brna 43. soubor     

Změna Územního plánu města Brna AB188/15-0 - Vypuštění vyznačení limitů využití území

Změna Územního plánu města Brna A189/15-0 - Parkování ve vnitrobloku

Změna Územního plánu města Brna A190/15-0 - Smíšené plochy - provozovny stravování a ubyt. zařízení

Změna Územního plánu města Brna A191/15-0 - Úprava regulativu využití území související s rekreací

Změna Územního plánu města Brna A221/15-0 - Úprava regulativu využití Zvláštní podmínky využití území v plochách Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy

Změny Územního plánu města Brna určené k samostatnému projednání

Změna Územního plánu města Brna B28/07-II

Změna Územního plánu města Brna B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren  

Změny Územního plánu města Brna celoměstského významu 40. soubor

Změny Územního plánu města Brna 44. soubor 

Změny Územního plánu města Brna vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 

Připravované změny Územního plánu města Brna
(ve fázi před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna o zahájení pořizování)

Změny Územního plánu města Brna 45. soubor

Vysvětlení obecného procesu změn Územního plánu města Brna a jeho časová náročnost

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.10.2017 16:47
  • Datum poslední aktualizace: 02.10.2017 16:47
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design