Česky CZEnglish EN

Změna ÚPmB  "Aktualizace ÚPmB"

Aplikace pro zobrazení grafické části je optimalizována pro prohlížeče Chrome, Firefox a Internet Explorer 9+.

Návrh změny

Grafická část 

Grafická část - ke stažení  
Upozornění: Závazné části ÚPmB a návrh změny závazných částí ÚPmB, které jsou zobrazeny v jednotlivých výkresech grafické části návrhu změny „Aktualizace ÚPmB“, lze aplikovat pouze v měřítku, v němž jsou jednotlivé výkresy schváleny, resp. budou vydány.

 Textová část (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

Odůvodnění

Grafická  část 

Grafická část - ke stažení  
Upozornění: Závazné části ÚPmB a návrh změny závazných částí ÚPmB, které jsou zobrazeny v jednotlivých výkresech grafické části návrhu změny „Aktualizace ÚPmB“, lze aplikovat pouze v měřítku, v němž jsou jednotlivé výkresy schváleny, resp. budou vydány.

 Textová část (5.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Textová část - příloha (15 MB, Adobe Acrobat dokument)

(Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zábor ZPF a PUPFL)

Posouzení vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj území

 Posouzení vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj území  (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Posouzení vlivů ÚPD na životní prostředí (SEA) (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Posouzení vlivů ÚPD  na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000) (8.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Posouzení vlivů ÚPD  na veřejné zdraví (HIA) (430.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.06.2013 08:25
  • Datum poslední aktualizace: 21.06.2013 08:25
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design