Česky CZEnglish EN

Odbor zahraničních vztahů (OZV)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Husova 12, 601 67 Brno

 • vykonává koncepční, koordinační, informačně-poradenskou a organizační činnost v oblasti zahraničních vztahů města
 • koordinuje projekty mezinárodní spolupráce a partnerství měst, kooperační sítě, odborné mezinárodní konference, semináře a výstavy apod.
 • zajišťuje účast odborných složek MMB ve výše uvedených projektech
 • zajišťuje agendu externích překladatelských a tlumočnických služeb pro vedení města a MMB a vede jejich evidenci

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí Referátu protokolu;
pověřená zastupováním dočasně
neobsazené funkce vedoucí/ho odboru
Mgr. Lenka Novotnánovotna(tecka)lenka(tecka)ozv(zavinac)brno(tecka)cz542 172 458542 172 085
 Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráceMgr. Jana Šancovásancova(tecka)jana(zavinac)brno(tecka)cz542 172 095542 172 085
 Sekretariát, podatelnaLenka Burýškováozv(zavinac)brno(tecka)cz542 172 094542 172 085

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Útvary Odboru zahraničních vztahů

Referát protokolu

 • nastavuje funkční protokolární koncepci pro představitele města
 • zajišťuje společenský protokol při přijímání tuzemských i zahraničních návštěv vedením města a tuzemských i zahraničních pracovních cest primátora města Brna
 • zajišťuje a organizuje přijímání oficiálních zahraničních i tuzemských hostů vedením města, navrhuje program pobytu, zajišťuje jejich doprovod a připravuje podklady pro jednání
 • zajišťuje agendu zahraničních pracovních cest členů ZMB a zaměstnanců MMB a vede jejich centrální evidenci

Oddělení mezinárodní spolupráce

   • koordinuje a zajišťuje spolupráci s partnerskými městy ve všech oblastech městské správy, včetně uzavírání smluv o partnerství a spolupráci
   • koordinuje a zajišťuje aktivity v rámci jednotlivých projektů mezinárodní spolupráce měst a kooperačních sítí měst s cílem výměny zkušeností a nejlepších praktických příkladů
   • zabezpečuje prezentaci zájmů města v odborných kooperačních sítích a projektech ve spolupráci s odbornými pracovišti MMB
   • zajišťuje zapojení města do sítě velkých evropských měst EUROCITIES, do odborných komisí, platforem a fór sítě EUROCITIES; sleduje a vyhodnocuje politické aktivity sítě a předkládá návrhy vedení města
   • zajišťuje interní tlumočnicko-překladatelský servis pro vedení města a pro MMB
   • spolupracuje s KPMB při přijímání oficiálních zahraničních hostů vedení města, navrhování programu pobytu, zajištění jejich doprovodu a přípravě podkladů pro jednání
   • podílí se ve spolupráci s KPMB a KMSM na prezentaci a propagaci města v zahraničí
   • sleduje proces evropské integrace z hlediska měst, se kterými město spolupracuje v rámci partnerství a v sítích; v této oblasti po odborné stránce spolupracuje s KMSM a OIEF
   • koordinuje členství města v mezinárodních organizacích a sítích měst a účastní se aktivit v rámci těchto organizací, např. EUROCITIES, Kooperační síť evropských měst střední velikosti, FemCities, Mozartovy cesty, sdružení LIKE (dříve Les Rencontres), DALTON INTERNATIONAL, CENTROPE, Štrasburský klub; odbornou stránku zajišťují věcně příslušné odbory

Dokumenty

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 17.10.2017 10:57
 • Datum poslední aktualizace: 17.10.2017 10:57
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design