Česky CZEnglish EN

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ve statutárním městě Brně zabezpečuje Odbor správních činností, Oddělení rušení trvalého pobytu tyto činnosti, týkající se zrušení adresy trvalého pobytu:

- správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na žádost oprávněné osoby

- správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana z moci úřední

V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které  zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.

Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána a odeslána na Odbor správních činností, Husova 5.

Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.

Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení. K ústnímu jednání je následně předvolán žadatel, svědkové navržení žadatelem a občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c)  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa Brno, Husova 5.

Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie

Formuláře:

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro více osob

Informace o průběhu správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.01.2017 11:40
  • Datum poslední aktualizace: 04.01.2017 11:40
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design