Česky CZEnglish EN

Potvrzení údajů pro zahraničí

 

Občanovi, který potřebuje potvrzení údajů pro zahraniční úřady (např. údaje  o trvalém pobytu či rodinném stavu),  bude na jeho žádost vystaveno potvrzení podle § 14 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině vydává obec příslušná podle trvalého pobytu občana v případě, že požadované údaje jsou jí známy

Vyšší ověření takto poskytnutých údajů provede na žádost občana Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí.

Adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor konzulárních činností - pracovní skupina legalizace 
Hradčanské náměstí 5
110 00 Praha 1

tel.: 224 182 153, 224 182 188

e-mail: legalizace@mzv.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.08.2018 12:56
  • Datum poslední aktualizace: 04.06.2015 10:50
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design