Česky CZEnglish EN

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů  s dobou platnosti jeden měsíc

§ 24c zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva,  nebo z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

 

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie ze současné doby.

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 07:43
  • Datum poslední aktualizace: 28.12.2015 10:14
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design