Česky CZEnglish EN

Vydání nového občanského průkazu – co je potřeba předložit

K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj. V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, je povinen předložit rodný list.

 

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost  předložit:

 

a) potvrzení o občanském průkazu a cestovní pas nebo řidičský průkaz nebo rodný list

 

b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce, současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude OP vystaven. 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2018 12:30
  • Datum poslední aktualizace: 16.08.2017 09:32
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design