Česky CZEnglish EN

Oddělení vyznačené části občanského průkazu

    

K cestám do států Evropské unie se nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Vyznačená část občanského průkazu se oddělí v případě změny rodinného stavu sňatkem,  změny osobního stavu vznikem partnerství, změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, zániku manželství, zániku partnerství, změny rodného čísla (dle ust. § 12 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění), změny místa trvalého pobytu (dle ust. § 10 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech o změně některých zákonů v platném znění.). 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.10.2018 08:20
  • Datum poslední aktualizace: 09.01.2013 13:55
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design