Česky CZEnglish EN

Informace pro držitele občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem

V souladu s § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na kontaktní elektronický čip občanského průkazu zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a data nezbytně nutná pro užívání elektronického podpisu.

K výše uvedenému slouží obslužná aplikace (tzv. middleware), která je k dispozici mna stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz – Služby pro veřejnost – Rady a služby – Obslužná aplikace eOP (middleware) . K dispozici je rovněž instalační příručka, odpovědi na často kladené otázky a odkazy na kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb, u kterých je možné získat kvalifikovaný certifikát. Pomocí obslužné aplikace je možné změnit i hodnotu PIN.

Odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/obsluzna-aplikace-eop-middleware.aspx 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.04.2018 16:08
  • Datum poslední aktualizace: 11.02.2016 14:04
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design