Česky CZEnglish EN

Fotografie a podpis na žádosti o doklad

 

NÁLEŽITOSTI FOTOGRAFIE

- k žádosti o vystavení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Fotografie má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, velikost 35x45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy. Fotografie ukazuje hlavu a ramena, současnou podobu občana, čelní pohled, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, pokud není její použití odůvodněno náboženskými nebo zdravotními důvody pak nesmí pokrývka zakrývat obličejovou část hlavy. Mezi okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm, výška obličejové části – od očí k bradě – je 13 mm. Pozadí za osobou je bílé až světle modré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Foto je bez odlesků, nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb. , v platném znění.

K žádosti o OP bez strojově čitelných údajů se přikládají 2 ks fotografií.

K žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem se fotografie nepřikládá, fotografie se pořizuje přímo na pracovišti.

K žádosti o CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se fotografie nepřikládá, fotografie se pořizuje přímo na pracovišti.

PODPIS

Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.

Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.04.2018 16:08
  • Datum poslední aktualizace: 28.12.2015 09:25
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design