Česky CZEnglish EN

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ NA ÚMČ NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Na území města Brna je zřízeno 9 matričních obvodů, které vykonávají tyto činnosti:

 • vedou matriky a agendu s tím související ve věcech narození, uzavření manželství a úmrtí;

 • rozhodují ve věcech změny jména a příjmení;

 • ověřují shody opisů nebo kopie s listinou a ověřují pravost podpisů na listinách;

 • ověřují údaje na žádost o výpis z rejstříku trestů;

 • přijímají oznámení o ztrátě, odcizení, zničení, nález cestovního dokladu, vystavují potvrzení o ztrátě, odcizení, zničení cestovního dokladu;

 • přijímají neplatné cestovní doklady nebo doklady, které jsou zaplněné záznamy, vystavují potvrzení o odevzdání cestovního dokladu;

 • mohou zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí, vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu.

 

Sídla matričních úřadů:

ÚMČ Brno-Bystrc,
nám. 28. dubna 60, PSČ 635 00 tel.: 546 125 187

ÚMČ Brno-Královo Pole,
Palackého třída 59, PSČ 612 93 
tel.: 541 588 221

ÚMČ Brno-Líšeň,
Jírova 2, PSČ 628 00 
tel.: 544 424 842

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého nám. 11, PSČ 621 00 tel.: 541 421 747

ÚMČ Brno-sever,
Bratislavská 70, PSČ 601 47
tel.: 545 542 267

ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, PSČ 601 69 
tel: 542 526 230

Součástí Odboru matrika Úřadu městské části Brno-střed je Oddělení zvláštní matriky, Husova 3, telefon: 775 863 853.
Vykonává státní správu na úseku zvláštní matriky od 1. ledna 1950 s působností pro celé území České republiky (do 31. 12. 1992 i pro Slovensko). Do zvláštní matriky se zapisují matriční události – narození, uzavření manželství a úmrtí českých občanů, k nimž došlo na území cizího státu. Rovněž se do ní zapisují matriční události bývalým cizím státním občanům, kteří získali české státní občanství. Zápisy se provádějí na žádost občanů České republiky. Žádost lze podat prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu v České republice, nebo v cizině prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Po provedení zápisu se vyhotovují matriční doklady – rodné, oddací, úmrtní listy.

ÚMČ Brno-Tuřany,
Tuřanské náměstí 1, PSČ 620 00 
tel.: 545 128 233

ÚMČ Brno-Žabovřesky,
Horova 28, PSČ 616 00 
tel.: 549 523 565

ÚMČ Brno-Židenice,
Gajdošova 7, PSČ 615 00 tel.: 548 426 136 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.06.2016 13:25
 • Datum poslední aktualizace: 06.06.2016 13:25
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design