Česky CZEnglish EN

CHCI PŘEVZÍT VYHOTOVENÝ PAS

Výdej cestovních dokladů naleznete v přízemí budovy Husova 5, přepážka 3 nebo 4.

Cestovní doklad mohou převzít:

  1. občan starší 15 let,
  2. zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
  3. opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  4. z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Výše uvedené osoby prokazují totožnost a oprávněnost k převzetí vyhotoveného cestovního dokladu (např. občanský průkaz, rodný list dítěte, pravomocné rozhodnutí soudu apd.).

Oprávněné osoby jsou povinny se osobně dostavit k převzetí cestovního dokladu.

Věnujte prosím pozornost poučení pro držitele e-pasu.

Kontakty na výdej cestovních dokladů: 542 175 107,   542 175 108

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.02.2016 15:29
  • Datum poslední aktualizace: 08.02.2016 15:29
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design