Česky CZEnglish EN

CHCI POŽÁDAT O ÚDAJE Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE CESTOVNÍCH DOKLADŮ

 

Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů a to na základě písemné žádosti.

Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč.


 

KDO MŮŽE ŽÁDAT?
      

 • Osoba starší 15 let, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, opatrovník za občana jehož, svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti.

 • Za občana mladšího 15 let, podává žádost zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 •  
 • Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

     
 • Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 • Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elekronickým podpisem.


 • Formulář ke stažení zde: Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému cestovních dokladů  (91.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.01.2016 06:56
 • Datum poslední aktualizace: 04.01.2016 06:56
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design