Česky CZEnglish EN

CHCI ODEVZDAT NEPLATNÝ CESTOVNÍ DOKLAD

Platnost cestovního dokladu končí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • pozbytím státního občanství, úmrtím

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení občana došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu

Držitel cestovního dokladu je povinen:

 • odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánu policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.
 • kdo získá CD jiného občana je povinen jej neprodleně odevzdat, tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá CD osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo hlásil ztrátu nebo odcizení CD, jestliže dosavadní CD nalezne nebo získá zpět jinou cestou

Přestupku se dopustí fyzická osoba tím, že:

 • neodevzdá neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy
 • neodevzdá CD v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 07:43
 • Datum poslední aktualizace: 09.01.2015 14:08
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design