Česky CZEnglish EN

Odbor správních činností (OSČ)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyFormuláře

Husova 5, 601 67 Brno

 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním obvodu Brno – město
 • vykonává činnost ohlašovny trvalého pobytu, která je jedinou ohlašovnou na území statutárního města Brna
 • zajišťuje výkon celostátní agendy na úseku evidence obyvatel a cestovních dokladů pro občany, kteří neměli trvalý pobyt v České republice nebo pokud trvalý pobyt občana nelze zjistit
 • úzce spolupracuje se zastupitelskými úřady v zahraničí, MV ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Státní tiskárnou cenin, s.p.
 • metodicky vede úřady městských částí statutárního města Brna
 • nabízí občanům možnost vyřízení jejich žádostí každý pracovní den, včetně objednání přes internet - link 

Organizační schéma Odboru správních činností

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00
Středa 8:00 - 17:00 (pro objednané přes internet i do 18:00 hodin)
Čtvrtek 7:00 - 12:00
Pátek 8:00 - 12:00

 
Kde nás najdete

Husova 3, 5
601 67 Brno

Jak se k nám dostanete

MHD – tramvaje č. 5, 6, 11, 12, zastávka Šilingrovo náměstí

AUTO –  parkoviště na ulici Kopečná  , Parkovací dům DOMINI PARK 

  naše pracoviště je plně bezbariérové, více se dozvíte v Atlasu přístupnosti na str. 54   

Upozorňujeme žadatele o doklady, že v důsledku omezené kapacity pracovišť může dojít, při velkém počtu žadatelů, k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin.

 

 

Jak je to s cestovními doklady pro děti?  

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady .

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

 

 

Pozor na platnost cestovního pasu!  

Magistrát města Brna, Odbor správních činností upozorňuje občany, kteří plánují vycestovat do zahraničí, aby si ve svém vlastním zájmu překontrolovali platnost cestovního dokladu. Některé státy požadují, aby platnost cestovního pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do země, popřípadě při opuštění země.

Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz . Povinnost mít platný cestovní pas při překračování státních hranic se vztahuje také na děti.

Lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 dnů, správní poplatek činí pro občany mladší 15 let 100 Kč a doklad je vydán s platností na 5 let, pro občany starší 15 let činí správní poplatek 600 Kč a platnost dokladu je 10 let.

Od ledna 2016 skončila možnost vydat cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s platností 6 měsíců, cestovní pas vydával úřad příslušný podle místa trvalého pobytu občana, zákonnou lhůtu 15 dnů pro vydání pasu proto bylo možné zkrátit. V současné době se cestovní pas ve zkrácené lhůtě vydává do 6 pracovních dnů. Pasy jsou centrálně vyhotovované ve Státní tiskárně cenin a lhůtu pro vydání již nelze zkrátit. Doklad však obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji a je vydáván s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15 let, za správní poplatek 2000 Kč, s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15 let, zde správní poplatek činí 4000 Kč

Požádat o vydání cestovního pasu je možné na území České republiky u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Podrobnější informace naleznete na www.brno.cz/pasy .

 

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí Odboru správních činnostíJUDr. Jitka Maderovámaderova.jitka(zavinac)brno.cz542 175 200542 175 174
 sekretariát Odboru správních činnostíSimona Rechtoříkováosc(zavinac)brno.cz542 175 199542 175 174

Oddělení Odboru správních činností

Oddělení evidence obyvatel

 • pracuje s agendovým informačním systémem evidence obyvatel
 • provádí kontrolu, zjišťování správnosti údajů a případné opravy chybných údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel u občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu Brno – město
 • eviduje změny trvalého pobytu občanů ve správním obvodu Brno – město
 • na žádost občanů poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel k jejich osobě
 • na žádost občana eviduje adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení

Oddělení občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy občanům
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc z důvodu ztráty, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu a pro účely voleb
 • vede správní a přestupková řízení na úseku občanských průkazů
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě

Oddělení cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovního pasu
 • předává vyhotovené cestovní doklady občanům a kontroluje funkčnost čipu s biometrickými údaji
 • vede správní a přestupková řízení na úseku cestovních dokladů
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě 

Oddělení rušení trvalého pobytu

 • vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Oddělení zhotovení a distribuce dokladů

 • zajišťuje předání údajů Státní tiskárně cenin, s.p. za účelem fyzického zhotovení osobních dokladů se strojově čitelnými údaji, přebírá a kontroluje vyhotovené osobní doklady
 • zhotovuje osobní doklady bez strojově čitelných údajů v zákonem stanovených případech
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
 • zajišťuje provoz příjmové pokladny odboru
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2018 07:43
 • Datum poslední aktualizace: 20.03.2018 14:21
 • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design