Česky CZEnglish EN

Odbor investiční, přehled platné legislativy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákony o státním rozpočtu ČR na příslušné roky
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízením (koncesní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších změn a doplňků
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.03.2018 12:56
 • Datum poslední aktualizace: 26.03.2018 12:56
 • Odpovědný útvar: Odbor investiční Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design