Česky CZEnglish EN

Odbor investiční (OI)

    Kontakty             Oddělení

Kounicova 67a, 601 67 Brno

 • Odbor investiční plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční výstavby města.
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele investic, u nichž vykonává funkci investora.
 • Zpracovává a projednává návrhy obchodních smluv.
 • Zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů staveb hrazených ze zdrojů města Brna.
 • Připravuje podklady pro rozpočet města.Kontroluje čerpání finančních prostředků určených pro investiční výstavbu.
 • Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a podzemí v majetku města v oblasti působnosti odboru. 
 • Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí v oblasti působnosti odboru.

 • Zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích na území města, vydává roční a střednědobé koordinační harmonogramy výkopových prací, vede centrální databázi koordinace.

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruIng. Jana Jakubůjakubu.jana(zavinac)brno.cz542 174 161542 174 055
 SekretariátDana Peškovápeskova.dana(zavinac)brno.cz542 174 162542 174 055

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Oddělení Odboru investičního

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb

 • zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic charakteru pozemních staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky
 • pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti pozemních staveb
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření  

Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

 • zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic charakteru inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky
 • pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti inženýrských staveb
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření
 • aktualizuje zásobárnu IZ města – operativní plán
 • na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření

Referát koordinace

 • vyjadřuje se  ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů
 • zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích města, provádí výkon funkce orgánu města v oblasti koordinace

Referát provozu

 • provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanace podzemí v majetku města z hlediska působnosti odboru

Oddělení majetkoprávní a ekonomické

 • provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku majetkové správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení  a kolektorové sítě v majetku města z hlediska působnosti odboru, včetně jeho pronájmu nebo jiných forem dispozice

Referát majetkoprávního vypořádání

 • zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí z hlediska působnosti oddělení
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 19.06.2018 09:14
 • Datum poslední aktualizace: 19.06.2018 09:14
 • Odpovědný útvar: Odbor investiční Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design