Česky CZEnglish EN

Organizace dopravy v centrální oblasti historického jádra města Brna

Pracoviště :
Kounicova 67, II. patro, dv. č. 236, dv. č. 306 
tel: 542 174 205, 54217 4241

Historické jádro města Brna patří k dopravně nejexponovanější části města. Komplikovaná dopravní situace se v něm řeší dopravně organizačními a regulačními opatřeními s cílem zabezpečit jeho nezbytnou dopravní obsluhu . Z tohoto důvodu Statutární město Brno – odbor dopravy MMB (dále jen "OD MMB") příslušný dle článku 29 Statutu města Brna ve věci rozhodování o organizaci dopravy po projednání s Policií ČR MŘ Brno – Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dále jen „DI / SPDI „ ), stanoví opatření, která jsou uvedena v přiložených dokumentech – mapkách a textu:


 

Vysvětlivky k mapkám: 
Pěší zóna 1 – vjezd pro dopravní obsluhu do 3,5t celkové hmotnosti 24 hodin denně
Pěší zóna 2 – vjezd pro dopravní obsluhu do 3,5t celkové hmotnosti v době 17,00 -09,00 hod. a zásobování vybranými potravinami v době 11,00-13,00 hod. vozidly do 3,5t celkové hmotnosti

Časové období

Vozidlo do 3,5 t

Vozidlo nad 3,5 t

1 rok

5.000,- Kč

7.300,- Kč

3/4 roku

4.000,- Kč

5.400,- Kč

1/2 roku

3.000,- Kč

3.600,- Kč

1/4 roku

1.500,- Kč

1.800,- Kč

2-31 dní

40,- Kč až 620,- Kč, tj. násobky zákl. poplatku 20,- Kč

1 den

20,- Kč

20,- Kč


 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.03.2018 09:11
  • Datum poslední aktualizace: 08.03.2018 09:11
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design